Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Sportovní kostička

Náplní sportovní kostičky je zdokonalování pohybových dovedností a probouzení v dětech kladného vztahu k pohybu. Dále zdokonaluje hrubou motoriku a uvolňuje psychické i fyzické napětí. Před každým cvičením probíhá rozehřátí organismu, kde děti zdolávají překážkovou dráhu nebo hrají nějakou pohybovou hru. Po vydýchání a zklidnění tepové frekvence následuje hlavní náplň cvičení, které je součástí tématu dle třídního vzdělávacího plánu. Zaměřujeme se na všechny části těla. Po hlavní aktivitě následují krátké zdravotní a protahovací cviky s následnou relaxací na žiněnkách. Relaxaci doplňuje relaxační hudba nebo vyprávění pedagoga.