Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Kreativní chvilka

V kreativních chvilkách se věnujeme různým výtvarným činnostem a technikám. Vždy vycházíme z daného tématu dle třídního vzdělávacího plánu. Využíváme co nejvíce různorodých činností, aby byly pro děti zábavné a lákavé. Tvoření v dětech probouzí kreativitu, fantazii a zlepšuje jemnou motoriku. Vzhledem k ekovýchově, které se naše školka věnuje, se snažíme využívat co nejvíce přírodnin a přírodních materiálů.