Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Hláskař

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je programem pro děti předškolního a počátečního školního věku. Je ucelenou metodikou pro rozvíjení jazykového citu a specifických jazykových schopností ( zejména pro čtení a psaní). Na rozdíl od tradičních přístupů (analyticko – syntetické nebo globální metody) formuje tato metodika u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. V metodice jsou kapitoly na téma:

• slabiková struktura slova

• hlásková struktura slova

• samohláska a souhláska

 

Metodika je určena pro děti od 5ti let, zejména před započetím školní docházky, pro děti s odloženou školní docházkou.