Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Škola před školou

S předškoláky si začínáme hrát  na opravdovou školu, zaměříme se na zdokonalení

 

– motoriky, grafomotoriky

– zrakového vnímání a paměti

– sluchového vnímání a paměti

– vnímání prostoru

– vnímání času

– základních matematických představ

– řeči (myšlení)

– sociálních dovedností

– sebeobsluhy (samostatnosti)

– hry

 

Cílem je připravit budoucí školáky k zápisu a usnadnit jim vstup do základní školy.