Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Hry s angličtinou

V „NAŠÍ ŠKOLCE“ se děti seznamují s angličtinou přirozenou a nenásilnou formou v průběhu celého dne. Má-li být výuka cizího jazyka u tak malých dětí smysluplná a účinná, vyžaduje jazykovou kvalifikovanost i metodickou zkušenost vyučujícího.

Při hrových činnostech zapojujeme u dětí všechny smyslové vjemy (vizuální, sluchový, hmatový), což je principem výuky u předškoláčků (ještě neumí číst a psát), spoustu pohybových aktivit, využíváme kvalitních didaktických pomůcek podněcujících k aktivitě, poutajících zájem, rozvíjejících fantazii a kreativní myšlení. Pečlivě volíme správné metody a formy práce tak, aby děti nebyly v žádném případě přetěžovány, ale aby ony samy měly potřebu dozvídat se nové věci. Vše probíhá formou hry, která je pro děti přirozenou činností. Našim cílem je, aby si ti naši malí „angličtináři“ osvojili základy klíčových dovedností v oblasti cizího jazyka, které jim v budoucnu usnadní jejich další učení.