Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Prevence a depistáže

Stomatologická: 2* ročně

Cílem je naučit děti předškolního věku správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s péčí o dutinu ústní, podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti podporovat.

Dle přání a se svolením zákonných zástupců je možno provést u dětí i stomatologickou prohlídku.

 

Logopedická: 2* ročně

Cílem je včasné odhalení vad výslovnosti. Doporučovaný věk je zhruba od čtyř let a vady by měly být  vyřešeny před vstupem do základní školy, kdy by mohly dítěti přinést spoustu zbytečných komplikací při čtení a psaní. Logopedická péče bývá nabídnuta zákonným zástupcům a probíhá v prostorách mateřské školy.

Logopedický screening  probíhá pouze se svolením zákonných zástupců.