Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Zimní pobyt v přírodě

Zimní týdenní pobyt na horách se stal pro naši mateřskou školu již tradicí. Proč? Nejenže děti ,,ozdravují“ své dýchací cesty, učí se zvládat lyžařský sport, ale také získávají návyky v samostatnosti, sebeobsluze, umí si navzájem pomoci, upevňují přátelské vztahy, ale co je nejdůležitější – dokáží zvládnout odloučení od rodiny a to není málo! Pro děti je vždy připraven zábavný program, který je doprovází celý pobyt, na kterém na konci hledají poklad a získávají odměny a dárečky.