Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Provoz a školné

Provoz mateřské školy je  od 6.00 hod. do 18.00 hod. Během prázdnin je provoz zkrácený od 6:00 hod. do 16:00 hod. (během prázdnin je školka zavřena maximálně 5 dní).

Od školního roku 2018/2019 je výše školného pro děti do tří let věku stanovena na 4.700,- Kč a od tří let věku na 4.200,- Kč.

Informujeme rodiče dětí, že od 1.9.2021 upravujeme výši školného (příspěvku na provoz MŠ) o 350,- Kč (cca 7%). Což znamená, že výše školného pro děti do tří let bude stanovena na 5 050,- Kč a od tří let věku na 4 550,- Kč.

 

V ceně jsou zahrnuty tyto nadstandardní aktivity:

 

–  dopolední akce pro děti ( motivační výlety, tematické zájezdy, divadla)
– akce pro rodiče a děti – workshopy
– tradiční akce mateřské školy“Moje trdlování“ (taneční přehlídka dětí předškolního a raného školního věku)
– zimní týdenní pobyt na horách spojený s lyžařským výcvikem – doplatek
– letní týdenní ozdravný pobyt v Beskydech – doplatek
– speciální  ( ekovýchova, hláskař, hry s angličtinou, hra na zobcovou flétnu, kuchtík, škola před školou) a nadstandardní programy ( vánoce v naší školce, saunování, výlety, divadla, prevence a depistáže, semináře) školy řízené interními pedagogy 
– kvalitní semináře pro pracovníky školy, zákonné zástupce i veřejnost, přednášky, odborné depistáže (logopedie), preventivní prohlídky (stomatologická), spolupráce s PPP, SPC

 

V ceně školného nejsou zahrnuty náklady na stravování. Stravné je vyúčtováno rodičům na základě skutečného počtu odebraných obědů a svačin za uplynulý kalendářní měsíc (vždy na konci měsíce).

 

Cena stravného činí 47,- Kč/den
– přesnídávka             9,- Kč
– oběd                      29,- Kč
– svačina                    9,- Kč

 

Potraviny, suroviny a nápoje do naší školní jídelny nakupujeme převážně z ověřených biofarem, od soukromých zemědělců s certifikátem:

  • Pikado
  • Bidfood
  • Bartoňova pekárna (pečivo)
  • Tropico (džusy ze 100% ovocné šťávy)
  • Expect spol. s.r.o. (sypané čaje)

 

Více informací o našem zdravém vaření naleznete ZDE.