Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Kreativní chvilky

Cílem těchto chvilek je rozvoj výtvarných, tvořivých a manuálních dovedností  dětí, které jsou základem jejich vnímání, představivosti a fantazie, výtvarné komunikace a myšlení. Naší snahou je objevit „malého umělce“ v každém dítěti, rozvíjet v něm nadání a zájem o práci s netradičními výtvarnými materiály a hlínou, probudit v něm cit pro krásno. Věnujeme se nejen tradiční kresbě či malbě na všelijaké podklady, ale především si děti zkouší i jiné výtvarné techniky, jako je například grafika. Děti se také často účastní výtvarných soutěží, ve kterých jsou často úspěšné. Seznamují se také s prostorovou tvorbou s využitím netradičních materiálů, ale také jsou zasvedceny do kutilství, kdy se seznamují a pracují s nejrůznějšími pracovními nástroji. Tohle vše je protkáno objevitelstvím-děti přichází na to, jak se které materiály dají využít, použít či zpracovat a jaké možnosti nám všelijaké materiály vůbec nabízí.