Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Hra na zobcovou flétnu

V rámci speciálních programů naší Mateřské školy je i hra na zobcovou flétnu, která děti učí správnému dýchání a využívání kapacity plic. Dechová cvičení také přispívají ke zklidnění organismu a odbourávání stresu. Děti provádí různá dechová cvičení, jako jsou foukání do foukačky, nafukování balónků, dělání bublin bublifukem, foukání papírové kuličky aj. Po dechovém cvičení je krátká teoretická část, kde se děti seznamují s notovou osnovou, houslovým klíček a samotnou notičkou. Teoretická část je krátká, ale zábavná, formou hry, omalovánek, říkánek. Po teoretické části přecházíme na praktickou část, samotnou hru na zobcovou flétnu. Hrajeme ve dvou skupinkách, kdy jsou děti rozděleny na začátečníky a pokročilé.