Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Workshopy a besedy

Úkolem předškolního vzdělávání je, mimo jiné, doplňovat rodinnou výchovu. Spolupráce mezi rodinou a školou by neměla být pouze formální, ale plně funkční, a to v tom smyslu, že každé dítě je originál a je důležité znát jeho individuální potřeby, denní návyky, přání. Proto, kromě každodenních informacích při každodenním styku se zákonnými zástupci, organizujeme pravidelné měsíční workshopy, kde společně tvoříme, povídáme si, vyměňujeme výchovné zkušenosti. Tyto tvořivé dílny nám, pedagogům, pomáhají dítě i jeho rodinu lépe poznat, snáz jej mnohdy pochopit, rozvíjet jej tím správným směrem.