Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Hudební chvilky

V těchto chvilkách se budeme s dětmi věnovat ZPĚVU, HŘE NA FLÉTNU, ALE TAKÉ HŘE NA TĚLO ČI ORFFOVY NÁSTROJE.

Malí zpěváčci se seznámí se základními pěveckými návyky – přesnému rytmu, správnému frázování a dýchání, uvolnění celého těla, měkkému nasazení tónu, čisté intonaci a dynamice.

S vybranými dětmi se také každoročně účastníme pěveckého vystoupení „Veselé zpívání“ v KD Příbor.

S kamarádkou Flétničkou zažijeme mnoho radosti, podpoříme naše zdraví.

Cílem „Zdravého pískání“ je aktivovat základní hudební schopnosti a inspirovat děti k prožívání hudby. Kterýkoliv dechový nástroj napomáhá k prevenci onemocnění dýchacích cest a k odstranění respiračních chorob. Podporuje dýchací svaly, zvětšuje objem plic a posiluje bránici.

Hodiny naplní dechová gymnastika, seznámení se se základními tóny (H, A, G, C, D, E) a nácvik jednoduchých písní.“PRSTY SPRÁVNĚ POSKLÁDÁME, FLÉTNIČKU SI KE RTŮM DÁME.“