Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Programy a aktivity

SPECIÁLNÍ PROGRAMY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jsou programy, které jsou dětem nabízeny formou kroužků, do kterých se dle zájmu přihlásily. Probíhají po obědě a odpočinku. Nijak nezasahují ani neovlivňují běžný režim dne. Mezi naše speciální programy patří Hláskař, Hry s angličtinou, Hra na zobcovou flétnu, Kuchtík, Hejbásek.

AKTIVITY V „KOSTIČKÁCH“

Jsou aktivní chvilky řízené po danou dobu pedagogem. Probíhají v mateřské škole i mimo ni. Jsou včleňovány do vzdělávací nabídky v době provozu a to v průběhu celého dne, dle vhodnosti situace. Vhodně ji doplňují, ale nenarušují. Mezi aktivity v kostičkách patří Hudební chvilka, Sportovní chvilka, Dramatická chvilka, Kreativní chvilka a Logopedická chvilka.

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY 

Jsou aktivity v mateřské škole i mimo ni určené dětem, jejich zákonným zástupcům a veřejnosti, které se ztotožňují s naším Školním vzdělávacím programem, ale probíhají nad rámec vzdělávání. Mezi nadstandardní aktivity patří Vánoce v naší školce, Letní pobyt v přírodě, Zimní pobyt v přírodě, Výlety, Divadla, Saunování, Prevence a depistáže, Semináře a besedy a Workshopy.