Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Programy a aktivity

SPECIÁLNÍ PROGRAMY ŠKOLY

Jsou včleňovány do vzdělávací nabídky v průběhu celého dne, vhodně ji doplňují, ale nenarušují.

 

AKTIVITY V „KOSTIČKÁCH“

Jsou aktivní chvilky pro vybranou skupinu dětí řízené po danou dobu pedagogem. Probíhají v mateřské škole mimo dopolední režim, ale v době provozu a s pravidelností. Účastní se jich děti s náznakem nadání pro tu či onu aktivitu, se souhlasem zákonného zástupce.

 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY 

Jsou aktivity v mateřské škole i mimo ni určené dětem, jejich zákonným zástupcům a veřejnosti, které se ztotožňují s naším Školním vzdělávacím programem, ale probíhají nad rámec vzdělávání.

 

Další nadstandard naší mateřské školy najdete v sekci „PROVOZ A ŠKOLNÉ“.