Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Ekovýchova

Zasahuje do většiny činností prováděných v naší školičce právě díky umístění budovy, která je obklopena přírodou. Program je založen na metodě přímého pozorování, vnímání okolí, rozhovoru o získaných poznatcích o životě zvířat, lidí, životním prostředí. Vychází ze základního poznatku, že člověk je součástí přírody, a proto je nutné ji chránit a pečovat o ni.

Naše školka je aktivně zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ.