Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Provoz a školné

Provoz mateřské školy je  od 6.00 hod. do 18.00 hod. Během prázdnin je provoz zkrácený od 6:00 hod. do 16:00 hod. (během prázdnin je školka zavřena maximálně 10 dní.)

Od školního roku 2015/2016 je výše školného pro děti do tří let věku stanovena na 4.000,- Kč a od tří let věku na 3.500,- Kč.

Od školního roku 2018/2019 je výše školného pro děti do tří let věku stanovena na 4.700,- Kč a od tří let věku na 4.200,- Kč

 

V ceně jsou zahrnuty tyto nadstandardní aktivity:
–  dopolední akce pro děti ( motivační výlety, tematické zájezdy, divadla)
– akce pro rodiče a děti – workshopy
– tradiční akce mateřské školy“Moje trdlování“ (taneční přehlídka dětí předškolního a raného školního věku)
– zimní týdenní pobyt na horách spojený s lyžařským výcvikem (zajišťují interní pracovníci) – doplatek
– letní týdenní ozdravný pobyt v Beskydech – doplatek
– speciální a nadstandardní programy školy řízené interními pedagogy (angličtina, „škola před školou“, trénink jazykových dovedností – „hláskař“  taneční průprava, keramické tvoření, saunování, „aktivity v kostičkách“ = pěvecká, hudební, dramatická,)
– kvalitní semináře pro pracovníky školy, zákonné zástupce i veřejnost, přednášky, odborné depistáže (logopedie), preventivní prohlídky (stomatologická), spolupráce s PPP, SPC

V ceně školného nejsou zahrnuty náklady na stravování. Stravné je vyúčtováno rodičům na základě skutečného počtu odebraných obědů a svačin za uplynulý kalendářní měsíc (vždy na konci měsíce).

 

Cena stravného činí 41,- Kč/den
– přesnídávka             7,- Kč
– oběd                      27,- Kč
– svačina                    7,- Kč

 

Potraviny, suroviny a nápoje do naší školní jídelny nakupujeme převážně z ověřených biofarem, od soukromých zemědělců s certifikátem:
– Farma Zdeňka,
– Bio Racio – Jefferzone s.r.o.,
– Pikado,
– Expect spol. s.r.o.,
– Pekárna Bartošovice,
– bezlepková pekárna „Pepík bezlepík“
,
a další.

 

Jednou v týdnu zařazujeme do jídelníčku bezlepkovou stravu, rádi bychom do jídelníčku zařadili i recepty od vás, rodičů v projektu „Moje máma vaří nejlépe“. Zapojte se tedy i vy.

 

Více informací o našem zdravém vaření naleznete ZDE.