Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Logopedická chvilka

V logopedických chvilkách se zabýváme prevencí před problematikou narušené komunikační schopnosti, což je v předškolním věku nejdůležitější. Zaměřujeme se pomocí básniček a říkadel na správnou výslovnost a artikulaci. Zábavnou formou se učíme básničky spolu s pohybem. Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje jeho prožívání, poznávání a rozumový vývoj.