Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Hra na zobcovou flétnu

V rámci speciálních programů naší Mateřské školy je i hra na zobcovou flétnu. Během dechových cvičení se děti učí pracovat s dechem a vlastní kapacitou plic. Dechová cvičení jsou také dobrá na uvolnění napětí, stresu a zklidnění celého organismu. Využíváme k tomu různé foukačky, pěnové míčky, papírové kuličky, nafukovací balónky, bublifuky aj. PO dechovém cvičení následuje krátká teoretická část, kde se děti seznamují formou hry s notovou osnovou, houslovým klíček, notičkami a flétnou. Využíváme různé omalovánky, pracovní listy, básničky… Po teoretické části následuje praktická, tedy samotná hra na zobcovou flétnu. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny a to na začátečníky a pokročilé.