Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Taneční průprava

Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů bezprostřední pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Tvoří jeden z nejstarších lidských projevů, spojující vrozenou touhu člověka po sebevyjádření s přirozenou radostí z pohybu.

Tanec vychází z přirozeného lidského pohybu, a tudíž se „malí tanečníci“ rychle učí zvládat všechny potřebné dovednosti. Jednou z hlavních věcí je kromě jiného například naučit se správnému držení těla, což se provádí hravou formou,  která je dětem důvěrně známa.

Taneční průprava ale neznamená jen samotnou taneční aktivitu, souvisí také s rytmem, melodií, říkadly, rozpočitadly, které se objevují v tanečních hrách vycházejících například z lidových dětských her, s čímž se naše děti budou v „průpravce“ setkávat.