Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

I. Třída prostory

Velké prostory obou tříd (jedna z nich je vybavena a zařízena tak, aby si zachovala účelnost tělocvičny) nám umožňují vytváření hrových a pracovních center i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity. Jsou zřízeny koutky pro rozvoj tvořivých činností a experimentování s keramickým materiálem, pro dramatické a literární činnosti, námětové hry, seznamování se s PC, centrum pro pohybové a taneční aktivity. Všechna tato herní centra svým uspořádáním a obsahem podporují aktivitu dětí potřebnou pro rozvoj jejich jedinečné osobnosti, a to ve všech oblastech a umožňují jim spontánní pohybový projev.

Veškeré vybavení je moderní, vyhovující současným hygienickým normám, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dětem dostupné. Dbáme na bezpečnost, hygienu a estetiku prostředí.