Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Prostory I.třídy

Velké prostory třídy mladším dětem umožňují více prostoru pro jejich volnou hru. Dostatek prostoru umožňuje vytváření center aktivit i míst k odpočinku a relaxaci. Třída je vybavena kuchyňským koutkem a domácností, kde děti rozvíjí fantazii a svou osobnost díky námětovým hrám, relaxačním koutkem, kde mohou v soukromí a klidu relaxovat a odpočívat. Dále je ve třídě hudební koutek se spoustou hudebních nástrojů a knihovnička, která nabízí spoustu knížek i pro ty nejmenší. Konstruktivní hry dětem umožňují rozvoj hrubé motoriky, ke kterým slouží spousta kostek, zejména velké pěnové kostky. Všechna tato herní centra svým uspořádáním a obsahem podporují aktivitu dětí potřebnou pro rozvoj jejich jedinečné osobnosti, a to ve všech oblastech a umožňují jim spontánní pohybový projev. Součástí třídy je i oddělená část pro práci a tvoření u stolečků.

Veškeré vybavení je moderní, vyhovující současným hygienickým normám, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby byly dětem dostupné. Dbáme na bezpečnost, hygienu a estetiku prostředí.