Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 15. května 2020. 
 
Příjem žádosti:
1) do datové schránky školy v3vhpu
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) reditelka@moje-skolka.cz
3) poštou na adresu školy MŠ Hájov, Hájov 55, PŘÍBOR, 74258
4) výjimečně osobní podání ve škole po telefonické domluvě na tel.čísle 605 935 555
 
Nutné doložení řádného očkování dítěte.
 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontrolu.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
 
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1) prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže)
 
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (xx.x.xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným
očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 
Příloha: kopie očkovacího průkazu
 
Podpis zákonného zástupce
 
2) doloží kopii očkovacího průkazu 
 
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem-tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami. které v jeho věku má mít.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen nejpozději dne 29. května 2020.
 
Prihlaska ditete k predskolnimu vzdelavani
Kriteria prijeti  do MS