Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Osobní údaje

Školka zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Mateřská škola Hájov, s.r.o.

sídlo: Hájov 55, IČ: 27782689, DS: v3vkhpu, telefon: 605 935 555, e-mail: reditelka@moje-skolka.cz