Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Ukončení zápisu pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

níže naleznete seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Mojí školce od příštího školního roku 2021/2022.

Pokud nenaleznete v uveřejněném seznamu registrační číslo, které bylo přiděleno vaší žádosti, znamená to, že vaše dítě nebylo k docházce přijato. Pokud si přejete vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí, kontaktujte mě prosím e-mailem.

 
Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši přízeň a důvěru, které si velmi vážíme. Je nám líto, že nemůžeme vyhovět všem žadatelům. Váš zájem nás velmi těší.
 
Přeji vám šťastný výběr školky, zdraví a pohodu.    
 
Renata Šustalová
ředitelka školky
 
Seznam přijatých dětí 2021-2022

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

oznamujeme, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, bude od 12.4.2021 zahájena prezenční výuka v níže uvedeném režimu. 

 

 1. Mateřskou školu mohou navštěvovat děti:
  – v povinném předškolním vzdělávání, tedy děti, které od září 2021 nastupují do základní školy (zde patří i děti, kdy, rodiče žádají o odklad školní docházky),
  – děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000Sb
  – děti budou ve skupině do 15 dětí
 2. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které bude probíhat v případě použití antigenních testů (AG test) 2x týdně, a to v rozmezí maximálně tří dnů (tedy v celotýdenní docházce v pondělí a ve čtvrtek).
  Mateřská škola zajišťuje pouze testování AG testy. Děti budou testovány testy: SINGCLEAN 
 3. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 4. Testování se neprovádí:
  a) u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  
  b) u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 5. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. 

Podrobné informace můžete získat na:  https://testovani.edu.cz

 

 

Všem rodičům dětí děkujeme za spolupráci. 

Bc. Renata Šustalová, Moje školka Hájov

Zápis do Mojí školky 2021/2022

PŘED ZÁPISEM

Dítko vám dorostlo do školkového období a vy začínáte vybírat vhodnou mateřskou školku. Přejete si, aby se těšilo do školky každé ráno? Aby bylo usměvavé a plné dojmů? Prostředí v naší školce je nekonfliktní a empatické. Děti nestresujeme, ale nasloucháme jejich nápadům a pocitům, budujeme mezi sebou vzájemný respekt, důvěru a dobré vztahy 🙂

Doporučujeme Vám se k nám přijít podívat, seznámit se s prostory školky a osobně se doptat na všechny Vaše dotazy ( vzhledem k momentální situaci si osobní schůzku domluvte telefonicky).

Také můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách naší školky – PROHLÍDKA MŠ.

 

ZÁPIS

 

Zápis bude probíhat ve dnech 2. – 14. května 2021.

 

1.Povinné dokumenty k zápisu (dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy v záložce – DOKUMENTY MŠ)

 • Žádost o přijetí do mateřské školy
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a povinném očkování (připouští se potvrzení o imunitě proti nákaze nebo trvalá kontraindikace)
 • Souhlas se zpracováním údajů

2. Žádost s ostatními dokumenty mohou zákonní zástupci dítěte doručit následujícími způsoby

 • do datové schránky školy: v3vkhpu
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Hájov 55, 742 58 Příbor
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: reditelka@moje-skolka.cz
 • osobním podáním ve školce (po telefonické domluvě:  605 935 555)
 • do poštovní schránky školky

Ke každé žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte.

 

Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy 28. května 2021.

 

Únor v Mojí školce

Měsíc únor byl plný krásných momentů a zážitků.
 
Začali jsme zubní prevencí s paní zubařkou Novobilskou, maminkou naší Sofinky. Děti byly šikovné a zjistili jsme, že se zubaře vůbec nebojí 🙂
Jak pečovat o zoubky už tedy víme, tak proč si trochu nezahřešit a opéct pár špekáčků na ohni, když venku tak krásně sněží …. Mňam, to byla dobrota. 
Dorazilo k nám i na návštěvu Divadlo Beruška se svým představením O Kouzelných slovíčkách. A zase jsme se ujistili v tom, jak je důležité slovíčko „prosím a děkuji“.
Také jsme se zúčastnili soutěže „Zahrada plná života“. Panečku, to bylo práce, dokonce i se dřevem jsme pracovali.
Využili jsme i sníh k tvoření obrázků na zahradě. To víte, na zahradě je prima, nejen když je zima 🙂
A měsíc jsme zakončili parádním Karnevalem ve stylu Ledového království. Tolik Olafů jste ještě neviděli. A takhle jsme si třídu vyzdobili, koukejte. 
 
NO A PAK, ŽE JE ÚNOR NEKRATŠÍM MĚSÍCEM V ROCE 🙂