Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ MOJÍ ŠKOLKY

Pomalu vstupujeme na práh nového roku.

Někteří z nás se zamýšlejí, jaký byl předešlý rok, jiní si dávají různá předsevzetí, která se ve většině případů nikdy nenaplní, mnozí si přejeme vzájemně zdraví, štěstí a pohodu.Ale zkusme se na chvíli zamyslet nad maličkostmi života, vždyť ony maličkosti dělají ta největší kouzla. Maličkosti nás potkávají každý den, ať jsme v práci, doma, na ulici, v autě, v přírodě, na návštěvě, u rodičů. Stačí si je postavit na lásce, nadhledu či špetce humoru.

Přejeme vám prožít mnoho maličkostí, které nasměrují vaše kroky a najdete cestu radosti, sounáležitosti, harmonie, pochopení, vcítění, naděje, lásky…

TAK ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PLNÝ MALIČKOSTÍ!

Přeje kolektiv naší i vaší školky

PROSINEC V MOJÍ ŠKOLCE

S měsícem prosincem přichází adventní čas, který s sebou přináší spoustu tajemství.

V každém roce nás čeká příprava Vánočního překvapení pro rodiče v podobě vystoupení dětí. V letošním roce jsme pro rodiče připravili Čertovskou šou, spojenou s příchodem Čerta, anděla a Mikuláše i s jeho nadílkou. Mikuláš nám rozsvítil Vánoční strom na zahradě, kde bylo připraveno čertovské pohoštění jako čertovský guláš, vařonka a Vánoční perníčky, které jsme upekli společně s dětmi. Zároveň proběhl Vánoční jarmark, na kterém bylo spoustu Vánočních výrobků nejen od dětí, ale i rodičů.

S dětmi jsme navštívili skansen v Rožnově pod Radhoštěm a jeho „Vánoce na dědině“ s dvouhodinovým programem pro děti. Tento výlet se moc povedl i zásluhou obrovské sněhové nadílky.

Jako každý rok nás čekal ve školce Štědrý den – zdolali jsme turistickou procházku s hledáním Zlatého prasátka, pochutnali jsme si na Štědrovečerní večeři a nedočkavě vyhlíželi u Vánočního stromečku Ježíška, jestli nám přinese dárečky. Starší děti měly možnost přespání ve školce se svými paní učitelkami.

Před tímto večerem jsme navštívili místní Hájovský kostelík, kde jsme si s dětmi zazpívali koledy a zapálili pár svíček.

900+ Andílci ideas | anděl, retro vánoční přání, retro přání

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE VŠEM!

LISTOPAD V MOJÍ ŠKOLCE

V podzimním měsíci listopadu jsme se opět měli príma. Děti ze třídy Veverek zvládly „Školičku bruslení“ na zimním stadioně v Kopřivnici. Náramně si bruslení užily.

Může jít o obrázek 2 lidem , stojícím lidem a indoor

 „Uspávání broučků“, vyrábění lucerniček na workshopu s rodiči, a poté „Světýlkový průvod“ večerním Hájovem se vydařil a rodičům i dětem se moc líbil. Rodičové se dokonce báli víc než děti.

2. roj světlušek – Junák – český skaut, středisko Jaroměř z.s.

Na konci měsíce proběhla s dětmi logopedická depistáž, o kterou se postarala naše paní logopedka. Poradila rodičům, co a jak s dětmi, když nějakou hlásku ještě neumím….

Naši oba Toníčkové vybojovali skvělé 2. a 3. místo v Logické olympiádě pro MŠ – v okresním finále. Gratulujeme. Jsou to kluci šikovní.

Společně se již všichni těšíme na naplánované předvánoční akce měsíce prosince a snad i na pořádnou sněhovou nadílku!

ŘÍJEN V MOJÍ ŠKOLCE

Měsíc říjen nám přinesl nejen spoustu aktivit a zábavy, ale také krásné podzimní sluníčkové počasí.

Na začátku měsíce děti čekala výstava ovoce a zeleniny v Hájovském kulturním domě, kterou pořádali místní zahrádkáři, a moc se jim povedla.

Vybrané děti se zúčastnily Olympijského dne s Emilem Zátopkem na základní škole v Lubině, odkud si dovezli zážitky, pohár i medaile. Dva šikovní předškoláčci „ Tonda Tonda“ ukázali svoje znalosti na logické olympiádě!

Přeloženou mimoškolní akci s rodiči ze září jsme tentokrát pojali ve formě Bramboriády – a představte si, vše se točilo kolem brambor. Děti si splnily úkoly na stanovištích a za to je čekala velká odměna „Svezení na traktoře“. Rodiče měli také plné ruce práce – přichystali dobrůtky ze sezónního ovoce a ve finále jsme si společně na naší zahradě opekli buřty.

Už se těšíme na listopad 🙂