Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

DUBEN v Mojí školce

V dubnu začal kurz plavání, na který se už všichni moc těšili. Jezdíme na bazén do Kopřivnice, kde na děti čekají zkušené trenérky, které je zábavnou formou seznamují s tím, co si ve vodě mohou dovolit a jak se naučit plavat 🙂

Do školky taky zavítalo divadélko s pohádkou Slepička Kykyryký, která interaktivní formou děti vtáhla do děje příběhu a s vtipem zaujala i ty nejmenší z nich.

A protože je duben měsíc bezpečnosti navštívili naši školku záchranáři a hasiči, aby dětem hravou a akční formou ukázali, jak pracují při zásahu, ale také, aby poučili děti jak se chovat bezpečně a nedošlo zbytečně k nebezpečným situacím.

Může jít o obrázek 6 lidem a textu

Ke dni země děti z Veverek i Kuřátek zažily dopoledne v eko centru na Hukvaldech, kde pro ně byl připravený program k tématu jak ve vnitřních prostorách, tak venku na čerstvém vzduchu v blízkém okolí centra.

A nyní se už těšíme na rozkvetlý měsíc, který nám snad přinese více hezkých prosluněných dní, které už všem moc chybí!

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

Milí rodiče,

níže naleznete seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Mojí školce pro školní rok 2023/2024.

Pokud v uveřejněném seznamu nenajdete registrační číslo, které bylo přiděleno vaší žádosti, znamená to, že vaše dítě nebylo k docházce přijato. Je nám líto, že nemůžeme vyhovět všem žadatelům. Váš zájem nás velmi těší.  

Přeji vám šťastný výběr školky, zdraví a pohodu.      

Bc. Renata Šustalová – ředitelka školky

 

BŘEZEN v mojí školce

V tomto ještě zimním období děti dokončily kurz lyžování ve Velkých Karlovicích, a to velmi úspěšně. Na tento týden zimního sportování budou jistě ještě dlouho vzpomínat.

K svátku žen paní učitelky ze třídy Veverek uspořádaly Relaxační odpoledne „Pro tajemnou ženu“.  Maminky si vychutnaly nejen saunu či meditační kruh, ale také osvěžující občerstvení, které jim paní učitelky připravily.

V závěru měsíce školku navštívily dvě sovičky se svou majitelkou a děti se dověděly mnoho zajímavostí o jejich životě. Sovičky si děti pohladily a také se společně vyfotili.

Může jít o obrázek 4 lidem , stojícím lidem , ptáku a venkovnímu

Protože nám přálo počasí a na obloze se objevilo sluníčko, které již hřálo, vyrazili jsme ke studánce u Dolního Sklenova, kterou děti pomyslně odemkly, zazpívaly písničku a zvlažily si ruce a tváře čistou vodou z pramínku.

ZÁPIS DO MOJÍ ŠKOLKY

PŘED ZÁPISEM

Dítko vám dorostlo do školkového období a vy začínáte vybírat vhodnou mateřskou školku. Přejete si, aby se těšilo do školky každé ráno? Aby bylo usměvavé a plné dojmů? Prostředí v naší školce je nekonfliktní a empatické. Děti nestresujeme, ale nasloucháme jejich nápadům a pocitům, budujeme mezi sebou vzájemný respekt, důvěru a dobré vztahy 🙂

Doporučujeme Vám se k nám přijít podívat, seznámit se s prostory školky a osobně se doptat na všechny Vaše dotazy (osobní schůzku si domluvte telefonicky).

Také můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách naší školky – PROHLÍDKA MŠ.

ZÁPIS

Zápis bude probíhat ve dnech 2. – 5. května 2023.

  1. Povinné dokumenty k zápisu (dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy v záložce – DOKUMENTY MŠ)
  • Žádost o přijetí do mateřské školy
  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a povinném očkování

2. Žádost s ostatními dokumenty mohou zákonní zástupci dítěte doručit následujícími způsoby

  • do datové schránky školy: v3vkhpu
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Hájov 55, 742 58 Příbor
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: reditelka@moje-skolka.cz
  • osobním podáním ve školce (po telefonické domluvě:  605 935 555)
  • do poštovní schránky školky

Ke každé žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte, pokud nepřijdete osobně.

Seznam přijatých k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy 22. května 2023.