Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Hurá do školky aneb co nás v září čeká a nemine …

Dobrý den všem rodičům i dětem,

dva měsíce letních prázdnin jsou za námi. Podzim se blíží a s ním i nový školní rok, ve kterém nás čeká nejen spoustu nových dobrodružství a zážitků …
 

 

Posíláme vám letáček, na co se ještě v září můžete těšit 🙂
A plakát k mimoškolní akci s rodiči a dětmi, která proběhne dne 14.9. na naší zahradě.
 
Mějte hezké dny
Vaše a naše školka Hájov 🙂
 
Září 2021 – akce

Květen a červen v Mojí školce

Tak další 2 měsíce jsou za námi…

 
Hezky nám to začalo stavbou májky s pálením čarodějnic.
Všechno zlé jsme zahnali a když jsme byli u toho zapalování ohně, raději jsme vše probrali s místními hasiči v Hájovské hasičárně.
Sami jsme si pak na Dopravní den vyzkoušeli, jaké to je být hasičem, policistou nebo třeba takovým kapitánem lodi.
A protože bylo tak krásně, vydali jsme se i na návštěvu místního statku. Viděli jsme slepice, kozy, krávy, králíky a i pár roztomilých prasátek 🙂 
Květen jsme zakončili kácením májky. Rodiče nám ukázali, jak jim jde vše hezky od ruky a dali jsme si společně výbornou vaječinu.
 
 
V červnu pokračujeme ve výletech. Rodiče nás pozvali k sobě na návštěvu a dětem se u nich moc líbilo. Pořádně jsme si zařádili v Replayi – herním parku ve Frenštátě a unavení a veselí se pak vraceli do školky. A co nás ještě čeká? No celý týden plný zábavy. Budeme cákat, barvit, tvořit, koupat se a dokonce se vydáme na túru. Starší děti pak zažijí kouzelnou noc ve školce 😉
 
 
No a nakonec se rozloučíme se všemi našimi předškoláky….
 

Ukončení zápisu pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

níže naleznete seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Mojí školce od příštího školního roku 2021/2022.

Pokud nenaleznete v uveřejněném seznamu registrační číslo, které bylo přiděleno vaší žádosti, znamená to, že vaše dítě nebylo k docházce přijato. Pokud si přejete vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí, kontaktujte mě prosím e-mailem.

 
Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši přízeň a důvěru, které si velmi vážíme. Je nám líto, že nemůžeme vyhovět všem žadatelům. Váš zájem nás velmi těší.
 
Přeji vám šťastný výběr školky, zdraví a pohodu.    
 
Renata Šustalová
ředitelka školky
 
Seznam přijatých dětí 2021-2022

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

oznamujeme, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, bude od 12.4.2021 zahájena prezenční výuka v níže uvedeném režimu. 

 

 1. Mateřskou školu mohou navštěvovat děti:
  – v povinném předškolním vzdělávání, tedy děti, které od září 2021 nastupují do základní školy (zde patří i děti, kdy, rodiče žádají o odklad školní docházky),
  – děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000Sb
  – děti budou ve skupině do 15 dětí
 2. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které bude probíhat v případě použití antigenních testů (AG test) 2x týdně, a to v rozmezí maximálně tří dnů (tedy v celotýdenní docházce v pondělí a ve čtvrtek).
  Mateřská škola zajišťuje pouze testování AG testy. Děti budou testovány testy: SINGCLEAN 
 3. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 4. Testování se neprovádí:
  a) u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  
  b) u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 5. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. 

Podrobné informace můžete získat na:  https://testovani.edu.cz

 

 

Všem rodičům dětí děkujeme za spolupráci. 

Bc. Renata Šustalová, Moje školka Hájov