Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

oznamujeme, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, bude od 12.4.2021 zahájena prezenční výuka v níže uvedeném režimu. 

 

 1. Mateřskou školu mohou navštěvovat děti:
  – v povinném předškolním vzdělávání, tedy děti, které od září 2021 nastupují do základní školy (zde patří i děti, kdy, rodiče žádají o odklad školní docházky),
  – děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000Sb
  – děti budou ve skupině do 15 dětí
 2. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které bude probíhat v případě použití antigenních testů (AG test) 2x týdně, a to v rozmezí maximálně tří dnů (tedy v celotýdenní docházce v pondělí a ve čtvrtek).
  Mateřská škola zajišťuje pouze testování AG testy. Děti budou testovány testy: SINGCLEAN 
 3. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 4. Testování se neprovádí:
  a) u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  
  b) u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 5. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. 

Podrobné informace můžete získat na:  https://testovani.edu.cz

 

 

Všem rodičům dětí děkujeme za spolupráci. 

Bc. Renata Šustalová, Moje školka Hájov