Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

ZÁPIS DO MOJÍ ŠKOLKY 2024/2025

PŘED ZÁPISEM

Dítko vám dorostlo do školkového období a vy začínáte vybírat vhodnou mateřskou školku. Přejete si, aby se těšilo do školky každé ráno? Aby bylo usměvavé a plné dojmů? Prostředí v naší školce je nekonfliktní a empatické. Děti nestresujeme, ale nasloucháme jejich nápadům a pocitům, budujeme mezi sebou vzájemný respekt, důvěru a dobré vztahy 🙂

Doporučujeme Vám se k nám přijít podívat, seznámit se s prostory školky a osobně se doptat na všechny Vaše dotazy (osobní schůzku si domluvte telefonicky).

ZÁPIS

Zápis bude probíhat ve dnech 6. – 7. května 2024.

  1. Povinné dokumenty k zápisu (dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy v záložce – DOKUMENTY MŠ)
  • Žádost o přijetí do mateřské školy
  • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

2. Žádost s ostatními dokumenty mohou zákonní zástupci dítěte doručit následujícími způsoby

  • do datové schránky školy: v3vkhpu
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Hájov 55, 742 58 Příbor
  • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: reditelka@moje-skolka.cz
  • osobním podáním ve školce (po telefonické domluvě:  605 935 555)
  • do poštovní schránky školky

S sebou rodný list dítěte k nahlédnutí či k žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte, pokud nepřijdete osobně.

Seznam přijatých k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy 17. května 2024.