Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

oznamujeme, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, bude od 12.4.2021 zahájena prezenční výuka v níže uvedeném režimu. 

 

 1. Mateřskou školu mohou navštěvovat děti:
  – v povinném předškolním vzdělávání, tedy děti, které od září 2021 nastupují do základní školy (zde patří i děti, kdy, rodiče žádají o odklad školní docházky),
  – děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000Sb
  – děti budou ve skupině do 15 dětí
 2. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které bude probíhat v případě použití antigenních testů (AG test) 2x týdně, a to v rozmezí maximálně tří dnů (tedy v celotýdenní docházce v pondělí a ve čtvrtek).
  Mateřská škola zajišťuje pouze testování AG testy. Děti budou testovány testy: SINGCLEAN 
 3. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 4. Testování se neprovádí:
  a) u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  
  b) u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 5. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. 

Podrobné informace můžete získat na:  https://testovani.edu.cz

 

 

Všem rodičům dětí děkujeme za spolupráci. 

Bc. Renata Šustalová, Moje školka Hájov

Zápis do Mojí školky 2021/2022

PŘED ZÁPISEM

Dítko vám dorostlo do školkového období a vy začínáte vybírat vhodnou mateřskou školku. Přejete si, aby se těšilo do školky každé ráno? Aby bylo usměvavé a plné dojmů? Prostředí v naší školce je nekonfliktní a empatické. Děti nestresujeme, ale nasloucháme jejich nápadům a pocitům, budujeme mezi sebou vzájemný respekt, důvěru a dobré vztahy 🙂

Doporučujeme Vám se k nám přijít podívat, seznámit se s prostory školky a osobně se doptat na všechny Vaše dotazy ( vzhledem k momentální situaci si osobní schůzku domluvte telefonicky).

Také můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách naší školky – PROHLÍDKA MŠ.

 

ZÁPIS

 

Zápis bude probíhat ve dnech 2. – 14. května 2021.

 

1.Povinné dokumenty k zápisu (dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy v záložce – DOKUMENTY MŠ)

 • Žádost o přijetí do mateřské školy
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a povinném očkování (připouští se potvrzení o imunitě proti nákaze nebo trvalá kontraindikace)
 • Souhlas se zpracováním údajů

2. Žádost s ostatními dokumenty mohou zákonní zástupci dítěte doručit následujícími způsoby

 • do datové schránky školy: v3vkhpu
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Hájov 55, 742 58 Příbor
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: reditelka@moje-skolka.cz
 • osobním podáním ve školce (po telefonické domluvě:  605 935 555)
 • do poštovní schránky školky

Ke každé žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte.

 

Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy 28. května 2021.

 

Únor v Mojí školce

Měsíc únor byl plný krásných momentů a zážitků.
 
Začali jsme zubní prevencí s paní zubařkou Novobilskou, maminkou naší Sofinky. Děti byly šikovné a zjistili jsme, že se zubaře vůbec nebojí 🙂
Jak pečovat o zoubky už tedy víme, tak proč si trochu nezahřešit a opéct pár špekáčků na ohni, když venku tak krásně sněží …. Mňam, to byla dobrota. 
Dorazilo k nám i na návštěvu Divadlo Beruška se svým představením O Kouzelných slovíčkách. A zase jsme se ujistili v tom, jak je důležité slovíčko „prosím a děkuji“.
Také jsme se zúčastnili soutěže „Zahrada plná života“. Panečku, to bylo práce, dokonce i se dřevem jsme pracovali.
Využili jsme i sníh k tvoření obrázků na zahradě. To víte, na zahradě je prima, nejen když je zima 🙂
A měsíc jsme zakončili parádním Karnevalem ve stylu Ledového království. Tolik Olafů jste ještě neviděli. A takhle jsme si třídu vyzdobili, koukejte. 
 
NO A PAK, ŽE JE ÚNOR NEKRATŠÍM MĚSÍCEM V ROCE 🙂

Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol. Prosím, nevoďte tedy děti od 1. 3. 2021 do mateřské školy. Provoz je usnesením omezen prozatím do 21. 3. 2021. Mateřská škola zařídí distanční vzdělávání předškoláků na základě metodiky MŠMT, kterou by měla obdržet začátkem příštího týdne. Ošetřovné si mohou rodiče sami vyžádat na portále ČSSZ, odkaz zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu – toto již škola nezajišťuje.

Přejeme Vám všem mnoho zdraví

Bc. Renata Šustalová

Moje školka Hájov