Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Filozofie školky

 

V profesionálním, esteticky podnětném a láskyplném domácím prostředí naší mateřské školy, s ohledem na individualitu každého jedince, vychovat samostatnou, jedinečnou a sebevědomou osobnost dítěte schopnou zvládat aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

 

Proto je nutné rozvíjet u dětí fantazii, tvořivost, praktické dovednosti, fyzické a psychické schopnosti, učit je chápat základní lidské hodnoty a přijímat je, žít ve společenství s jinými, zaujímat postoje k sobě i ke svému okolí.

 

Čas prožitý v „naší školce“, nechť je pro děti přínosem do dalšího života, radostí a příjemnou zkušeností.

 

Další dotazy rád zodpoví kolektiv naší školky na tel. čísle  605 935 555.