Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Taneční průprava

Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů bezprostřední pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Tvoří jeden z nejstarších lidských projevů, spojující vrozenou touhu člověka po sebevyjádření s přirozenou radostí z pohybu.

Tanec vychází z přirozeného lidského pohybu, a tudíž se „malí tanečníci“ rychle učí zvládat všechny potřebné dovednosti. Jednou z hlavních věcí je kromě jiného například naučit se správnému držení těla, což se provádí hravou formou,  která je dětem důvěrně známa.

Taneční průprava ale neznamená jen samotnou taneční aktivitu, souvisí také s rytmem, melodií, říkadly, rozpočitadly, které se objevují v tanečních hrách vycházejících například z lidových dětských her, s čímž se naše děti budou v „průpravce“ setkávat.

Prostřednictvím pohybových cvičení, her, příběhů a dalších aktivit budou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě. Děti se budou učit zárověň udržet svoji pozornost a koncentrovat ji na konkrétního člověka, poslouchat a vykonávat jeho pokyny, učit se základní prvky kreativního pohybu a první taneční pojmy. Budeme upevňovat  své získané dovednosti. Budeme objevovat různé druhy pohybu, jeho sladění s hudbou, rozvíjet svoji motorickou koordinaci a jednoduchými pohybovými prostředky se učit vnímat a ovládat společně svoje tělo a mysl. Seznámíme se s výrazy z taneční a také baletní techniky. Rozšíříme si svůj pohybový slovník formou různých her a objevováním zakonitostí pohybu v prostoru a čase.