Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Taneční kostička

Náplní „taneční kostičky“ je tvořivá taneční výchova a scénický tanec. Bude  navazovat na taneční průpravu, především na koordinaci pohybů, postupné  rozvíjení improvizačních schopností s  podporou správného držení těla, citu pro rytmus, muzikálnost, tvořivost a představivost, orientaci v prostoru a ve skupině.

Později se děti začnou věnovat systematické kultivaci pohybu skrze základní principy tanečních technik, které se budou dále rozvíjet směrem k současnému i lidovému tanci. Tvořivá složka výuky bude postupně  vedena  přes improvizaci, k vytváření vlastního pohybového slovníku až k případným vlastním choreografickým pokusům.

Práce „taneční kostičky“ bude prezentována na různých akcích školy, přehlídkách.

 

AKTUALIZACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

TANEČNÍ KOSTIČKA BUDE PROPOJENA S TANEČNÍ PRŮPRAVOU, KTERÁ SE ŘADÍ KE SPECIÁLNÍM PROGRAMŮM ŠKOLY.