Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

Dramatická kostička

Základní stavební jednotkou dramatické výchovy je hra. Děti se naučí různými způsoby „hrát si“ s pohádkou, příběhem skutečným či smyšleným, dramatizovat. 

Cílem dramatické kostičky je vést děti k tvořivosti (výběr, úprava hry, kostýmy, kulisy, hudební doprovod), k sebevyjádření (každé má svou roli), k sebekázni (udržení pozornosti po dobu, kdy zrovna na scéně nevystupuje), ke zlepšení konverzačních dovedností (kultivovaný, dobře srozumitelný projev, jasné, čisté vyjadřování), ke správné komunikaci (při samotném nácviku).

Celková koncepce této aktivity povede děti k tomu, aby se dokázaly chovat suverénně, a zároveň skromně, věřily si, uznávaly práci a názory druhých.