Mateřská školka Hájov s.r.o. - Moje Školka

ŠKOLA PŘED ŠKOLOU

S předškoláky si budeme hrát již na opravdovou školu, zaměříme se na zdokonalení

 

- motoriky, grafomotoriky

- zrakového vnímání a paměti

- sluchového vnímání a paměti

- vnímání prostoru

- vnímání času

- základních matematických představ

- řeči (myšlení)

- sociálních dovedností

- sebeobsluhy (samostatnosti)

- hry

 

Cílem je připravit budoucí školáky k zápisu a usnadnit jim vstup do základní školy.