Mateřská školka Hájov s.r.o. - Moje Školka

PĚVECKÁ KOSTIČKA

Malí zpěváčci se seznámí se základními pěveckými návyky – přesnému rytmu, správnému frázování a dýchání, uvolnění celého těla, měkkému nasazení tónu, čisté intonaci a dynamice.

Před samotným zpěvem nebudou chybět ani hlasové rozcvičky, rozezpívání se, vše motivováno hrou.

 

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše."

(Platón)